Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, kehittämistä ja arvioimista koulutetun työnohjaajan kanssa.

Se on työhön ja työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä. Ratkaisukeskeinen työnohjaus on vuorovaikutteinen oppimisprosessi, joka auttaa kirkastamaan työn tavoitteita, tukemaan jaksamista, työn organisointia, yhteistyötä sekä työnkuormituksen vähentämistä. 

Työnohjaus lähtee aina ohjattavan omista kokemuksista, tiedoista, taidoista ja tarpeista. Perustana luottamus, arvostus ja vastuullisuus. Työnohjaus ei ole terapiaa, vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjauksen myötä työilmapiiri paranee, työhyvinvointi ja työssäjaksaminen lisääntyvät. Hyvinvoinnin lisääntyessä sairauspoissaolot vähenevät ja ihmisten tuottavuus ja työhön sitoutuminen lisääntyvät.

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran prosessi, josta tehdään kirjallinen sopimus. Tapaamisissa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia ja tapaamisten välillä tapahtuu kokemuksellista oppimista. Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Tapaamiset toteutuvat sopimuksen mukaan, yleensä 2-4 viikon välein ja ovat kestoltaan 60-90 minuuttia. Työnohjaus toteutetaan viihtyisissä työtiloissani Tampereen keskustassa tai asiakkaan tiloissa.

Tutkimusten mukaan työnohjauksella on vaikutuksia mm. seuraaviin asioihin:

Muutos alkaa yhdestä askeleesta.

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Scroll to Top